O nás

Společnost Advantage Group, a.s. byla založena v dubnu 2014 s posláním zastřešující mateřské společnosti, která naváže na práci dceřiné poradenské společnosti. Jediným akcionářem byl pan Zdeněk Dvořák.

 

Informace

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Ve smyslu ustanovení článku 9 Stanov akciové společnosti Advantage Group, a.s. společnost svolává jednání valné hromady, která se bude konat dne 23. 3. 2017 od 11.00 hod. v sídle Notářské kanceláře JUDr. Jana Zangiová, Písecká 1968/9, Praha 3. Na pořad jednání valné hromady jsou zařazeny tyto body:
  1. Zahájení
  2. Volba orgánů
  3. Schválení změny stanov společnosti
  4. Odvolání člena představenstva a dozorčí rady
  5. Závěr
  AG_VH_2017.03.23_Pozvanka
© 2017 - Advantage Group, a.s.