O nás

Společnost Advantage Group, a.s. byla založena v dubnu 2014 s posláním zastřešující mateřské společnosti, která naváže na práci dceřiné poradenské společnosti. Jediným akcionářem byl pan Zdeněk Dvořák.

V tomto období bylo zvažováno zahájení akvizicí s důrazem na reálnou ekonomiku jako dominantní preferenci akcionáře. Zastřešující mateřská společnost měla konsolidovat podíly v akvírovaných společnostech. Zvažované akvizice byly připravovány na add hoc principu financování rozděleného mezi více investorů budoucích spolumajitelů v kombinaci s bankovním financováním. Zájmy více investorů však přinášely mnohdy těžko slučitelné zájmy. Vzhledem ke skutečnosti, že jménem Advantage Group byly připravovány realistické a bonitní akvizice, které měly zhmotnění v předkupních právech, zvažovala Advantage Group uvedení na regulovaný kapitálový trh, kde by prospektus vycházel z budoucích akvírovaných společností, jejichž akvizice by byla podložena exkluzivitou. Souběžně však byla posuzována alternativa spočívající ve vytvoření fondu kvalifikovaných investorů v duchu zákona 240/2013 (ZISIF). Tato cesta byla nakonec preferována. V tuto dobu dochází k významnému posílení akcionářské struktury Advantage Group a do společnosti vstupuje pan Mieczislaw Molenda jako významný podnikatel, vyznávající podobné hodnoty a ztělesňující stejné zaměření na reálnou ekonomiku. Takto posílená akcionářská struktura rozhodla o založení fondu kvalifikovaných investorů s proměnným základním kapitálem tzv. SICAV s vlastním názvem Advantage Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Advantage Fund vznikl s posláním investovat do reálné ekonomiky, kde dochází k tvorbě skutečné přidané hodnoty, jejíž povaha je měřitelná, nespekulativní. Akcionáři se shodli, že v rámci skupiny Advantage Group budou rozvíjena aktiva pouze související se založeným fondem a společnost bude soustředit veškeré své úsilí na roli odborného poradce fondu.


Poslání

Posláním společnosti Advantage Group je prostřednictvím fondu přinášet investorům nadstandardní kapitálové zhodnocování jejich peněz a uchovávání jejich dlouhodobé reálné rostoucí hodnoty v bezpečném likvidním prostředí.

© 2017 - Advantage Group, a.s.